AVG privacybeleid binnen de zorg

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft Fysio-en Manuele Therapie Delfgauw bepaalde plichten ten aanzien van de persoonsgegevens en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Er is op de praktijk een privacyreglement aanwezig dat is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Dit privacyreglement is nu ook op onze website te vinden op de pagina “Informatie”.

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld met wie wij uw gegevens delen, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.