Patiëntbrief

Een behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar als u voldoende aanvullend verzekerd bent en de verzekeringsgegevens correct zijn verstrekt. U dient uw BSN nummer aan te leveren middels een geldig identiteitsbewijs. Indien wij niet rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar dan ontvangt u een nota. Als u voldoende aanvullend verzekerd bent, kunt u die nota dan zelf indienen bij de zorgverzekeraar.

Indien u onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie en / of manuele therapie dan bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling. In deze situatie gelden m.i.v. 01-01-2017 de tarieven.

  • Wij verzoeken u vriendelijk om zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar uw recht op vergoeding fysiotherapie/ manuele therapie (hoeveel behandelingen per jaar) en dit aan uw therapeut te melden.
  • Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid bij te houden hoeveel behandelingen u heeft gehad en of deze nog binnen het verzekerde aantal liggen. (Ook behandelingen elders tellen mee in het totaal!)
  • Onder de 16 jaar moet een ouder of verzorger mee, tenzij in overleg met de therapeut anders is afgesproken.
  • Ook zonder verwijzing kunt u een afspraak maken.
  • Om in aanmerking te komen voor een chronische indicatiecode heeft u een verwijsbrief nodig en een aandoening die voorkomt op de lijst chronische indicaties.
  •  U dient uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien u niet of te laat afbelt ontvangt u een particuliere nota van € 23,25. Deze wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
  •  Als u niet komt of afbelt dan verzoeken wij u zelf weer contact met ons op te nemen.
  •  Wij zijn allemaal geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.  Wij zijn verplicht uw e-mailadres te noteren voor een eenmalige tevredenheid-enquête voor uw zorgverzekeraar.
  • Indien u opmerkingen of verbeterpunten heeft ten aanzien van de therapie mag u dit ook altijd direct  of per email bij ons melden.

Tarieven

Intake en onderzoek met en zonder verwijzing (incl. screening) € 45,00
Reguliere zitting fysiotherapie € 32,00
Manuele therapie € 45,00
Toeslag aan huis behandeling € 16,00
Telefonisch consult (10 minuten) € 14,00
Eenmalig onderzoek € 52,00
Niet nagekomen behandeling (b.v. te laat afgezegd/vergeten) € 25,00